Ben jij een boer

Ben jij een boer en geïnspireerd door ons concept? Wij willen graag met jouw kijken wat we samen kunnen doen. De boer speelt een enorm belangrijke rol binnen onze idee. Veel boeren kunnen het hoofd niet meer boven water houden, willen op een andere manier gaan boeren of hebben geen opvolger.

Het groene hart

Wij heten Herenboeren Groene Hart en zijn in het gehele Groene Hart opzoek naar grond. Bent u investeerder of heeft u een agrarisch bedrijf dat voor ons interessant zou kunnen zijn? Neem contact op met ons!

Locaties gezocht

Het is een uitdaging om een geschikte locatie te vinden.

Veel agrariërs (willen) stoppen maar hun grond is dan alweer in handen van de anderen die hun bedrijf kunnen uitbreiden of projectontwikkelaars voor de woning en wegenbouw, soms zelfs overheden die andere bestemmingen dan voedselproductie laten prevaleren.

Hoort of zie je iets, mail naar secretariaat@herenboerengroenehart.nl; iedere tip wordt onderzocht.