In de nieuwsbrief van oktober vorig jaar hebben we melding gedaan van het “Samen voor Biodiversiteit” Innovatiefonds, waarvoor het Deltaplan Biodiversiteitsherstel in 2020 en 2021 € 200.000 reserveert.

Een van de acht innovatieve projecten wiens aanvraag toegekend is, is het project “Kilometers bloemrijke oevers, Zuid-Holland”. Dit project zet zich o.a. in voor drie te versterken verbindingen in het Groene Cirkel Bijenlandschap: kilometers bloemrijke oevers, samenwerking tussen boeren, burgers en bedrijven, en bewustwording van het belang van bloemrijke gebieden.

Herenboeren Groene Hart is één van de coalitie partners in het project. Als cadeau voor de Herenboerderij in Leimuiden hebben we het eerste insectenhotel kado gekregen van Groene Cirkel Bijenlandschap, voor op ons perceel.

De herenboerderij in Leimuiden gaat de dijktaluds als bloemrijke zones inrichten zodat de wilde bijen en andere insecten voldoende nestgelegenheid en voedsel kunnen vinden. Zo zijn we tegelijk verzekerd van voldoende bestuivers voor het voedsel dat verbouwd wordt op de herenboerderij. Ook is het idee om de oever van de tocht te veranderen in een natuurvriendelijke oever. Dat is een oever waar naast de waterkerende functie ook rekening gehouden wordt met de natuur en het landschap.