Vrijdag 26 februari hebben we onze eerste digitale meeting belegd voor alle leden van de Herenboerderij Aan den Drecht. Dat we met een heel enthousiaste groep te maken hebben, bleek ook nu weer: bijna 150 leden hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst! Fantastisch. 

De avond was bedoeld om de leden te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de boerderij en met hen vooruit te kijken. De financiering, inrichtingsplannen, investering en exploitatie, de werving van de boer, de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe bestuur, dat alles werd besproken door leden van het huidige interim-bestuur. Ook was iemand van HB Nederland aanwezig om een en ander toe te lichten. Uiteraard was er ook ruimte voor vragen.

Alle plannen voor onze herenboerderij en de uitwerking daarvan gaan veel inzet vragen de komende tijd. Gelukkig hoeven we als kartrekkers de werkzaamheden niet alleen te doen. Op de avond werden op te richten werkgroepen en commissies, en de verdeling van de bestuurlijke taken besproken. Ook hier was de animo groot: direct na de bijeenkomst troffen we al een stapel aanmeldingen van leden die mee willen helpen in de daarvoor bestemde mailbox.

Kortom, een inspirerende en enthousiasmerende bijeenkomst. Wij hebben ervan genoten!