In het kader van de voedselvisie ‘Re-rooting the Dutch Food System’ van Imke de Boer en Evelien de Olde van de WUR (Wageningen University & Research), waar onder andere Geert van der Veer aan heeft meegedacht, heeft op 25 augustus jl. een Amerikaanse filmcrew opnames gemaakt om een documentaire te maken over Herenboeren Wenumseveld.

Deze crew bezoekt een aantal vooruitstrevende boerenbedrijven in Nederland waar ze opnames maken en interviews afnemen, waaronder dus Herenboeren Wenumseveld.

De documentaire zal getoond worden op de VN Voedseltop in New York in september, en zal daarna hoogstwaarschijnlijk ook online (op YouTube) te zien zijn.