“Ze zijn boer, maar voelen ongemak bij blokkades van tractoren.

Gematigde boeren verenigen zich daarom in de nieuwe ‘boerenraad’.”

Een brede coalitie van positieve boeren, tuinders en andere producenten van voedsel heeft dinsdag in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam de Boerenraad gelanceerd. Voorzitter van Herenboeren Nederland Geert van der Veer was dinsdag een van de oprichters. Ondertussen groeit het aantal boeren en tuinders dat zich meldt om mee te denken en te doen.

Pro-beweging

Volgens Van der Veer zijn er veel boeren die willen verduurzamen en écht vooruit willen. “Wij zijn een pro-beweging van positieve boeren en tuinders die zich constructief inzet voor een duurzame voedselproductie in 2030. We willen meer blije boeren; mensen samenbrengen die op een positieve manier voedsel willen produceren.”

Volgens de initiatiefnemers is er momenteel sprake van meerdere crises in de landbouw, waarvan stikstof vandaag de bekendste is. Maar ook op het gebied van fosfaat, afname bodemkwaliteit, afname biodiversiteit, achteruitgang landschapskwaliteit en zoiets als het grote gat tussen producent en consument zijn talloze problemen.

Van der Veer: “Het belangrijkste is wellicht nog wel dat de meeste boeren geen geld kunnen verdienen en vaak onder de armoedegrens leven. Het aantal zelfmoorden in de sector is dramatisch toegenomen de laatste jaren. En de grondprijs stijgt op speculatieve basis.”

Integrale benadering

“Als we nu alleen naar stikstof kijken pakken we maar één probleem aan. De consequenties van de maatregelen op stikstof werken direct door op een van de andere onderwerpen. Een integrale benadering zoals de Boerenraad die voorstaat, betekent dat we kijken naar het geheel van de problemen en niet naar één thema. Volgens ons en inmiddels vele anderen, mag ook dit geluid best worden gehoord.”

Lees ook het artikel bij Voedsel Anders