Bestuurskundige en SER-kroonlid Katrien Termeer doet onderzoek naar transities richting duurzaamheid en ontwikkelt concrete handelingsperspectieven voor betrokken partijen. Ze richt zich met name op de circulaire economie, voedselsystemen en klimaatadaptatie. Om verder te blijven gaan bij dergelijke complexe transitieopgaven pleit Termeer voor een Small Wins aanpak.

“Bestuurders willen graag dat veranderingen diepgaand, systeembreed én snel zijn. Dat is vragen om het onmogelijke.” In de ogen van Termeer gaat het om kleine, betekenisvolle stappen met tastbare resultaten omdat die juist grotere veranderingen teweeg kunnen brengen.

Gevraagd naar een goed voorbeeld van een Small Win initiatief, noemt zij de Herenboeren beweging. Aan de hand van het voorbeeld van Herenboeren identificeert zij in haar onderzoek zes aanjaagmechanismen, die verklaren hoe een kleine stap kan leiden tot een grote verandering.

Op verzoek van de Tweede Kamer Commissie LNV heeft zij ook een “expert paper” gemaakt, waarin zij per aanjaagmechanisme de do’s en dont’s op een rij zet om de overheid handvatten te bieden om de Small Wins te versterken.

Lees het volledige artikel op overheidvannu.nl

(zie ook deze documentaire waarin Termeer initiatiefnemer Geert van der Veer interviewt)