De afgelopen periode zijn we regelmatig benaderd met de vraag of er al meer bekend is over de locatie waar de Herenboerderij Groene Hart gaat komen. Iedereen zit blijkbaar op het puntje van zijn stoel.

Op dit moment zijn er meerdere percelen waar we nader onderzoek naar doen, daarnaast zijn we met enkele partijen die grond bezitten in gesprek over de mogelijkheid om grond van hen te pachten. Het ligt er maar net aan op welke locatie we het eerste aan alle randvoorwaarden voor de opzet van een Herenboerderij kunnen voldoen, op die locatie zal de eerste Herenboerderij Groene Hart gevestigd worden.

Alhoewel we dus bij lange na nog geen definitieve locatie bekend kunnen maken, kunnen we wel meer helderheid geven over het proces: wat komt er allemaal kijken bij het vinden van een geschikte locatie?

In grote lijnen onderscheiden we drie stappen:

 1. Grond
  Is er grond beschikbaar? Zo ja, kan het (voor minimaal 10 jaar) gepacht worden of dient het aangekocht te worden? Waar halen we de fondsen vandaan bij aankoop?
  Kan Herenboeren het pachten of kopen, dan kijken we naar de grondsamenstelling en structuur: is het wel geschikt voor een gemengd agrarisch bedrijf? Dat betekent in sommige gevallen bodemonderzoek laten doen. Is de grond goed bevonden, dan volgt fase 2.
 2. Wet- en regelgeving
  Is het mogelijk om een kleinschalig gemengd bedrijf, zoals een Herenboerderij, te realiseren op de betreffende locatie? Denk hierbij aan bestemmingsplan, vergunningen, milieuwetgeving, etc. Allemaal zaken die op orde moeten zijn, voordat fase 3 volgt.
 3. Inrichting
  Aanwonenden en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd om mee te denken, aan de hand van een voorbeeld tekening, over de inrichting van het perceel. Waar kunnen we het beste de groenten en de fruitbomen verbouwen? Welk deel kan gebruikt worden als grasweide voor de koeien en wat is de beste plek voor de varkens en de kippen?

Het moge duidelijk zijn dat het vinden van geschikte grond nogal wat voeten in de aarde heeft en er veel werk verzet moet worden, voordat we ergens daadwerkelijk van start kunnen gaan. Het kan nog steeds alle kanten op gaan.

Met het oog op gewenste discretie bij onderhandelingen, het voorkomen van onnodige teleurstellingen en het zo goed mogelijk bewaren van de rust in dit (enerverende) proces, zullen we de berichtgeving hierover tot het minimale beperken, totdat wij een definitieve locatie bekend kunnen maken.

Heb je zelf een tip voor geschikte grond waar we eventueel terecht zouden kunnen met onze Herenboerderij of zou je mee willen helpen met onze zoektocht? Schroom dan niet en meld je aan als vrijwilliger!