In deze rubriek willen wij de vrijwilligers die achter de schermen het nodige werk verrichten voor ons initiatief, voor het voetlicht brengen. Deze maand is het woord aan Myra de Bruijn, zij ondersteunt met de fondsenwerving voor Herenboeren Groene Hart:

“Na 8 jaar in Haïti te hebben gewoond en gewerkt met duurzame boerenbewegingen daar, ben ik erg blij nu zelf direct te kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselproductiesysteem met Herenboeren Groene Hart. Ons huidige landbouwsysteem is niet houdbaar en destructief voor mens, dier en natuur over de hele wereld. Sinds 2014 woon ik weer in Nederland en werk ik als fondsenwerver voor Friends of the Earth International en heb ik samen met mijn Haïtiaanse partner, twee dochters.”