Tijdens onze (online) informatiebijeenkomsten blijkt dat de beslissing om intentiehouder te worden van Herenboeren Groene Hart voor een groot deel afhangt van de locatie. Heel begrijpelijk, want de Herenboerenbeweging streeft naar duurzaamheid en voedselproductie ingebed in gemeenschapsverband. Een grote afstand tussen huis en Herenboerderij lijkt die doelstellingen in de weg te staan.

Maar afstand kunnen we ook juist als een kans zien, een kans om te onderzoeken welke duurzame oplossingen er zijn, om te komen tot een acceptabele afstand en het vormen van een gemeenschap, waardoor meer huishoudens Herenboeren kunnen worden.

Herenboeren Groene Hart is een bijzonder initiatief opgestart in 2018. Als “Herenboeren Nieuwkoop” kwamen we er al snel achter, door de enorme belangstelling vanuit de omliggende woonkernen, dat een Herenboerderij in het Groene Hart meerdere woonkernen zal gaan bedienen die verder van elkaar liggen. Om dit te onderstrepen hebben we onze naam veranderd in Herenboeren Groene Hart.

Begin 2020 werd het duidelijk dat de belangstelling voor de Herenboerenbeweging in het Groene Hart inmiddels zo groot is, dat er plaats is voor meerdere Herenboerderijen – mits natuurlijk geschikte locaties gevonden worden.

Wij, kartrekkers van de Stichting, hebben in samenspraak met verschillende intentiehouders gezocht naar oplossingen die het mogelijk maken om deel te nemen aan een Herenboerderij in het Groene Hart, ook al is de afstand tussen huis en Herenboerderij nog verre van ideaal.

De oplossingen die voorgesteld zijn:

  • zorg voor afhaalpunten in plaatsen die verderaf van de Herenboerderij liggen;
  • breng mensen uit deze plaatsen met elkaar in contact, zodat ze zelf carpooling kunnen regelen, een afhaalrooster bij toerbeurt kunnen maken, of een bezorgdienst kunnen afspreken voor deelnemers die minder mobiel zijn;
  • zorg voor speciale afhaal tijdsblokken voor mensen die hun voedselpakket op weg naar huis vanuit het werk willen ophalen;
  • zorg voor gezamenlijke Herenboeren activiteiten in de eigen woonomgeving;
  • zorg ervoor dat deelnemers kunnen wisselen van Herenboerderij, wanneer er eentje dichter bij hen in de buurt wordt opgestart.

Sta jij te popelen om lid te worden van de eerste Herenboerderij in het Groene Hart en is de afstand vanuit huis voor jou een probleem?
Graag horen we van jou of één van deze ideeën voor jou de oplossing kan zijn. Zie jij nog andere oplossing(en) om een niet-ideale afstand om te buigen naar een mogelijkheid? Laat het ons weten!