Op 27 oktober deden we iets gewaagds: de twee besturen van de Stichting en
de Coöperatie waren gezamenlijk aanwezig bij een diner. De kartrekkers van de Stichting Herenboeren Groene Hart werden in het zonnetje gezet door het bestuur van de Coöperatie
Herenboeren Aan den Drecht. Voorzitter Ton Kuipers sprak namens het voltallige bestuur zijn dank uit voor al het werk dat de kartrekkers gedaan hebben om tot realisatie te komen van de boerderij in Leimuiden. Hij noemde het vinden van de uitstekende grond, het in recordtijd werven van het benodigde aantal huishoudens en het enthousiasmeren van zoveel actieve lid-vrijwilligers binnen de coöperatie.