Sinds vijf jaar zet Stichting Herenboeren Groene Hart zich in voor het oprichten van Herenboerderijen is het Groene Hart. De start en het succes van de eerste Herenboerderij in Leimuiden heeft laten zien dat er voldoende belangstelling is om meer Herenboerderijen in het Groene Hart te realiseren, maar geschikte betaalbare grond vinden in het Groene Hart is een uitdaging.

Stichting Herenboeren Groene Hart en Herenboeren Aan den Drecht U.A hebben, samen, de aanvraag voor de LEADER subsidie gedaan.

LEADER is de afkorting voor: Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale. Het is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling speciaal bedoeld voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio.

De toekenning van de LEADER subsidie is dan ook een hart onder de riem en bevestiging dat onze aanpak op het gebied van voedselbewustwording juist is.
Met deze LEADER subsidie kunnen sommige activiteiten van de komende maanden gratis of met een geringe eigen bijdrage aangeboden worden. Bij voorbeeld de workshop “Worst maken voor gevorderden” kostte € 27,50 p.p. met LEADER is dat € 10,00 p.p. geworden.

Wij hopen, dat door de LEADER bijdrage, nog meer mensen zullen deelnemen aan onze activiteiten.