Het jaar is (bijna) ten einde… 2019 begon heel geleidelijk maar veranderde al snel in een rit op de achtbaan van pretpark Walibi.

Hoogtepunten werden afgewisseld met dieptepunten, soms konden we ons alleen maar overgeven aan een situatie.

Terugblik

Op 18 juni 2018 was de eerste informatieavond van Herenboeren Nieuwkoop in de Stal van het IVN in Nieuwkoop. De grote opkomst was een voorzienigheid voor de groei die we in 2019 zouden doormaken. Een groei die ons heeft doen besluiten, dat de naam Herenboeren Nieuwkoop een te krap jasje was: Stichting Herenboeren Groene Hart werd op 7 januari 2019 geboren. Op die datum stonden er 92 belangstellenden op onze mailinglijst, inmiddels hebben we 425 abonnees op onze maandelijkse nieuwsbrief!

Vooruitblik

De traditie van een maandelijkse Thema-avond wordt in 2020 voortgezet. De eerste van het nieuwe jaar is op 25 januari. Het onderwerp is “Komboucha maken” en wordt verzorgd door Heidi Bakker.

De maandelijkse rondwandeling op Herenboerderij Wilhelminapark in Boxtel spreekt tot de verbeelding. Je kunt met eigen ogen zien wat een Herenboerderij inhoudt en praten met de Herenboeren van het Wilhelminapark. In 2020 gaan we ook weer iedere maand naar Boxtel, samen met belangstellenden uit onze regio. De eerste rondwandeling is op zaterdag 18 januari.

Ook in 2020 zullen we iedere maand informatieavonden houden over ons Herenboeren initiatief. De werkgroep Presentaties is hard aan het werk om de invulling van deze avonden in een nieuw jasje te steken, om onze doelstelling, werkwijze en enthousiasme op een nog aansprekender wijze over te kunnen brengen. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden om op meerdere (kleinere) plaatsen in de regio informatieavonden te kunnen houden.

De oproepen in de nieuwsbrief blijken veel mensen te lezen en tot actie te stimuleren. Zo zijn de basis structuur voor de coöperatie statuten en het huishoudelijk reglement inmiddels opgesteld door twee nieuwe vrijwilligers. Ook de werkgroep Fondswerving heeft extra menskracht en is voortvarend aan het werk.

De locatie is nog een onderwerp dat volop in beweging is en waar radiostilte het meest verstandige is. Voor u als intentiehouder, geïnteresseerde en nieuwsbrieflezer is het nog steeds afwachten. Weet dat door alle partijen, zoals Provincie, Gemeenten, andere organisaties, vrijwilligers van Herenboeren Groene Hart en burgers, keihard gewerkt wordt om een locatie te vinden die geschikt en betaalbaar is.