De eerste Herenboerderij in het Groene Hart is een feit en draait inmiddels op eigen kracht.

Een goede tijd om kritisch zelfonderzoek te doen naar ons functioneren als kartrekkers van de Stichting . Hoe hebben we het gedaan, wat ging goed, wat kan beter, hoe gaan we verder?

Op 5 september was het zover: op een prachtige buiten locatie hebben we een vruchtbare evaluatiebijeenkomst met elkaar gehouden.

Op 18 juni 2018 was onze eerste informatieavond, toen heetten we nog Herenboeren Nieuwkoop.
19 november 2019 besloten we dat Vriezekoop 4 in Leimuiden een goede plek voor een Herenboerderij is. 1 juni 2021 had Herenboeren Aan den Drecht haar boerderij en op 17 juli werden de eerste groentepakketten uitgeleverd.

We hebben het SAMEN gedaan: kartrekkers, Gemeente, Provincie, Herenboeren Nederland, intentiehouders en iedereen die zich aangemeld heeft als lid van de boerderij in oprichting. In een gezamenlijke actie hebben we ervoor gezorgd dat op 1 juni een boerderij stond die direct aan de gang kon.
Schouder klopje voor onszelf en onze bondgenoten.

Ging het van een leien dak? Nee.
Als kartrekkers kregen we veel nieuwe uitdagingen op ons bord, moesten veel leren, waar geen tijd voor was. Dus DOEN was het motto en dan zien we het wel. Gaat het mis dan beginnen we opnieuw of sturen het bij.

We zijn gegroeid als groep en inmiddels niet voor één gat te vangen. Gaan we weer de uitdaging aan om een nieuwe Herenboerderij op te zetten in het Groene Hart? ZEKER. Zeker gaan we de uitdaging aan, maar wèl op een andere manier.

Leimuiden heeft ons geleerd dat we de tijds- en financiële investering die wij, kartrekkers, gedaan hebben niet nog een keer kunnen opbrengen. Het motto wordt SAMEN helpen we elkaar, delen we de kennis, verdelen we de taken en houden elkaar op de hoogte.
Alleen op die manier bereiken we ons toekomstbeeld, dat op iedere 20 km in het Groene Hart een Herenboerderij staat en kunnen we “Samen duurzaam voedsel produceren”.

Als eerste willen we het zoeken naar nieuwe geschikte locaties samen aan gaan pakken met de mensen die zich hebben aangemeld als intentiehouder (mensen die door ondertekening van de intentieverklaring, aangegeven hebben dat zij lid worden van een Herenboerderij in het Groene Hart, wanneer die dichtbij huis opgericht wordt). We gaan het Groene Hart in kleinere regio’s opdelen en hopen per subregio een groepje van 6 – 8 personen te vinden die mee willen helpen bij de zoektocht naar grond en realisatie van een Herenboerderij in de eigen omgeving. We trekken gezamenlijk op, delen onze kennis en dragen onze ervaring over.

De aanloopkosten van de Herenboerderij in Leimuiden hebben de kartrekkers (voor-)gefinancierd uit eigen portemonnee, dat kunnen we ons niet nog een keer permitteren en gaan we ook niet vragen van de nieuwe groepjes waarmee samengewerkt gaat worden. Er wordt gezocht naar een oplossing en daarbij gekeken naar hoe andere Herenboeren initiatieven dat doen. Heb jij ideeën, laat het ons weten.

Op onze reis naar ons toekomstbeeld is de eerste stop, een Herenboerderij in het Groene Hart, bereikt. Nu gaan we samen op reis naar de volgende stop, de tweede Herenboerderij in het Groene Hart.
Ga jij ook mee? Meld je dan aan als intentiehouder en/of vrijwilliger bij onze Stichting.

Samen kunnen we het realiseren!