Hallo, mijn naam is Annette.

Ik ben secretaris van Stichting Herenboeren Groene Hart.

De secretaris is het geheugen van de organisatie.

Hij/zij is onderdeel van het bestuur van de Stichting en vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. De secretaris is verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de administratieve zaken binnen de Stichting.

Behalve het draaiende houden van het secretariaat van de Stichting, zijn we ons ook aan het voorbereiden op de extra werkzaamheden die op het secretariaat afkomen bij de oprichting van de coöperatie. Alles bij elkaar is dit te veel secretarieel werk voor één vrijwilliger, daarom deze oproep:

Wil jij met mij samenwerken?

De taken worden in goed overleg verdeeld en we vervangen elkaar wanneer één van ons verhinderd is. Ook het aantal te besteden uren is in gezamenlijk overleg.

Er valt zoveel meer te vertellen dan de droge feitjes (zie Profiel en taakomschrijving secretaris), zoals dat we een leuk team hebben en we gezamenlijk ons steentje bijdragen aan de verandering van de manier waarop ons voedsel geproduceerd wordt.

Mail me, wanneer je meer informatie wilt. Je kunt me bereiken op:  secretariaat@herenboerengroenehart.nl