Op zondag 3 oktober geen Leids ontzet voor onze kartrekkers, maar wel met zijn allen in levende lijve bij elkaar voor het vervolg op onze evaluatie-sessie van 5 september jl. En… eindelijk, eindelijk, eindelijk dacht één van ons eraan om die lang gekoesterde groepsfoto te maken voor de “Wie zijn wij?”-pagina op onze website!

Professionalisering van onze werkprocessen, invulling van onze regionale functie, optimaliseren van de samenwerking met Herenboeren Nederland en het opbouwen van een gezonde financiële basis voor onze Stichting waren de onderwerpen van gesprek op deze tweede evaluatie-sessie.