Door de uitbreiding van het aantal vrijwilligers binnen onze organisatie, hebben we werkgroepen opgericht. Elke werkgroep wordt gecoördineerd door één van de kartrekkers van Herenboeren Groene Hart. In onderstaand overzicht kunt u lezen waar de diverse werkgroepen zich mee bezig houden. Voor de meeste werkgroepen, kunnen we nog menskracht gebruiken. Spreekt één van deze werkzaamheden u aan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

PR & Communicatie
Werkzaamheden die hieronder vallen zijn: het organiseren van informatie-avonden, bekendheid geven via social media, posters/flyers verspreiden, met een stand op relevante evenementen staan, lobbyen bij instanties/gemeenten en politiek.

Locatie/grond
Deze groep onderzoekt waar mogelijke percelen voor de Herenboerderij liggen en hoe de geschiktheid van de grond is; ook hoe het perceel zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht kan worden binnen de mogelijkheden van bestemmingsplan en wensen van omwonenden.

Activiteiten
Organiseert activiteiten om saamhorigheid en naamsbekendheid te stimuleren, zoals lezingen, thema-avonden en kookworkshops om het gebruik van seizoensproducten en andere producten die van de Herenboerderij komen te stimuleren.

Organisatie
Deze groep houdt zich bezig met het opstellen van oprichtingsakte en huishoudelijk reglement voor de coöperatie alsmede met fondswerving voor activiteiten en/of aanschaffen die niet tot de reguliere begroting behoren.

ICT
Verzorgt de interne automatisering: opzet digitaal systeem voor gegevensbeheer en -extractie van (cijfermatige) rapportages. Website beheer en digitale nieuwsbrief.

Voor vragen of berichten naar de diverse werkgroepen, kunt u voorlopig gebruik maken van ons nieuwe algemene mailadres: secretariaat(at)herenboerengroenehart.nl.  Ook kunt u altijd een bericht versturen via ons contactformulier.

Om de afhandeling van de vele e-mails die ons bereiken efficiënter aan te kunnen pakken, zullen er binnenkort meerdere mailadressen toegevoegd worden. We zullen u daar te zijner tijd nader over informeren.