Op 30 november hield de gemeente Waddinxveen een ​Meet & Match: ​een nieuw en waardevol initiatief. Zes ideeën om Waddinxveen beter, mooier, interessanter te maken mochten zichzelf op die middag presenteren. Herenboeren Groene Hart was een van die ideeën. We hielden een korte pitch om daarna met de toehoorders in gesprek te gaan. Heel wat waardevolle tips en suggesties hebben we verzameld die middag.

Maandag 17 februari was er een vervolgbijeenkomst. De gemeente was benieuwd te horen hoe het met de verdere uitwerking van de ideeën stond. Ook ondersteuning vanuit de gemeente kwam ter sprake. Herenboeren Groene Hart heeft aangegeven dat wij financieel onafhankelijk zijn, maar wel een rol zien voor de gemeente, namelijk een faciliterende rol: een keer gebruik mogen maken van het gemeentehuis voor een presentatie, een “vaste” ambtenaar aan wie we vragen kunnen stellen en natuurlijk meedenken over de plek voor een geschikt stuk grond. Uiteraard golden dergelijke wensen ook voor de andere initiatieven.

De gemeente komt er op terug. Wij wachten (even) af!