Aanmeldformulier wachtlijst Herenboeren Aan den Drecht

Momenteel is er geen plek meer voor nieuwe leden bij onze Herenboerderij Aan den Drecht in Leimuiden. Maar de Stichting Herenboeren Groene Hart blijft er hard aan werken om nog meer herenboerdijen te realiseren in het Groene Hart. De verwachting is dat een aantal van onze leden zullen overstappen naar de tweede of volgende herenboerderij, omdat deze dichter bij huis is. Maar ook van tijd tot tijd zal er een plek vrij komen als gevolg van het natuurlijk verloop van het ledenbestand (door bijvoorbeeld verhuizing).

Zodra er een plek vrij komt, wordt de bovenste persoon op de wachtlijst door ons benaderd om lid te worden van Coöperatie Herenboeren Aan den Drecht U.A. Stap je in, dan krijg je het inschrijfformulier voor lidmaatschap en de factuur voor je eenmalige inleg toegestuurd. Je wordt pas ingeschreven als volwaardig lid van de coöperatie, nadat we zowel het inschrijfformulier als de betaling van de eenmalige inleg hebben ontvangen.

Privacyverklaring

Herenboeren Aan den Drecht Coöperatie U.A. verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Lees hier onze privacyverklaring

 

Aanmelding wachtlijst Herenboeren Aan den Drecht

Gewenste deelname:

Aantal volledige monden (met vlees):

Aantal vegetarische monden:

Akkoord privacyverklaring

9 + 11 =