“De Groene Troonrede”

Vandaag is het Prinsjesdag, de Miljardennota is over ons uitgestort. Veel toezeggingen, veel vragen.Laten we het eerst eens hebben over onze bestuurders, die ondanks fouten en tekortkomingen (het zijn ookmensen) van hun landgenoten een laag rapportcijfer krijgen. Ze...

Pleidooi voor herinvoering van de heg

Kenneth Rijsdijk gaf in de ecologische tuin van het NIOO in Wageningen een gepassioneerde ‘hagenpreek’ over heggen als voorwaarde voor een ‘behaaglijk’ landschap voor mens en natuur. Maar onder die woordspelingen zat een serieus onderwerp:...

Hoe help je wilde bestuivers

Een bijenlandschap is niet alleen een geschikt landschap voor bestuivende insecten, maar ook de benaming van een divers netwerk van partijen dat daaraan werkt. De Groene Cirkel Bijenlandschap liet zien dat samenwerking in een Bijenlandschap echt een verschil kan maken...

Wat als onze landbouw regeneratief zou zijn?

Niet alleen de bodem en het klimaat, maar ook burgers, boeren en gemeenschappen raken uitgeput door het industriële landbouwsysteem. Wat als we het helemaal anders zouden doen? Wat als… landbouw regeneratief zou zijn, voor ál het leven? In dit artikel neemt onze...

Samen met burgers en boeren grond vrijmaken uit de economie

Regeneratie is als een wedergeboorte, stelt Eline Veninga: van het landschap, de bodem en de gemeenschap die het ecosysteem herstelt. Met stichting Lenteland haalt ze grond uit de economie, om die vervolgens beschikbaar te stellen aan toekomstboeren. “Als je goed...

Honingbijen eten ook voedsel van wilde bijen

De honingbij is bijna een landbouwhuisdier en heeft in Nederland weinig last van de afnemende biodiversiteit. De kasten van de honingbijen staan vaak bij land- en tuinbouwgewassen. Als de bloei van die gewassen stopt, gaan de honingbijen bij het zoeken naar voedsel de...