BD grondbeheer
Het Herenboeren-concept gaat ervan uit dat de Herenboeren coöperatie grond pacht voor hun Herenboerderij. Voor sommige initiatieven in het land blijkt het echter erg moeilijk om pachtgrond te vinden, terwijl er in de omgeving wel percelen te koop staan.

Een mogelijk alternatief voor het rechtstreeks pachten van een landeigenaar is om een derde partij te benaderen voor de aankoop van de grond om vervolgens van deze partij de grond te pachten. Stichting BD Grondbeheer is zo’n partij waar een Herenboeren initiatief bij aan kan kloppen.
 
“Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die aan biodynamische boeren en tuinders. Ook bevorderen we de omschakeling naar natuurinclusieve-, kringloop- en biologische landbouwmethoden en vernieuwende landbouwcultuurconcepten, die aantoonbaar een positieve impact hebben op de vitaliteit van onze leefomgeving.”