Stichting Vrienden van Herenboeren

Sinds het voorjaar van 2019 bestaat er naast Stichting Herenboeren Nederland, ook een Stichting Vrienden van Herenboeren. Deze stichting kenmerkt zich door haar ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is daardoor een fiscaal aantrekkelijke stichting...