Het aantal Herenboerderijen in Nederland groeit, momenteel zijn er 10 herenboerderijen in exploitatie en zijn er ruim 35 initiatieven die werken aan hun eigen Herenboerderij. Voor de toekomstige boerderijen zijn we op zoek naar Herenboeren-boeren oftewel agrarisch bedrijfsleiders (m/v), maar we zoeken ook hulpboeren en flexibel inzetbare vakmensen voor zowel bestaande als nieuwe Herenboerderijen. De agrarisch bedrijfsleider en/of boer leiden het gemengd bedrijf in opdracht van de coöperatie, een uitdagende functie met een grote diversiteit aan werkzaamheden.