De beweging die Herenboeren heet… 

Landelijk gebeurt er veel in het gehele Herenboeren initiatief, zoals wij en de andere initiatieven dit op plaatselijk niveau ook ervaren.

Door onder andere het bezoek van de koning aan Herenboerderij Wilhelminapark, maar zeker ook door het harde werken en de positieve energie die er in deze beweging is/wordt gestopt, neemt de bekendheid en daarmee de belangstelling enorm toe.

Inmiddels zijn er 28 initiatieven voor een plaatselijke Herenboerderij actief, die in verschillende stadia van ontwikkeling verkeren. Momenteel zijn er twee boerderijen operatief, maar daar gaan er in 2020, startend met Herenboerderij Rotterdam Vlinderstrik, zeker een aantal bijkomen, het streven is 5 stuks.

Ook wordt er met elkaar hard nagedacht en ontwikkeld over hoe we dit initiatief met deze toenemende belangstelling op een “gezonde” manier kunnen laten groeien, zonder de stippen op de horizon die daar lang geleden zijn geplaatst, en waar het allemaal om is begonnen, uit het oog te verliezen. En over hoe we kennis en kracht van deze steeds grotere groep mensen en het toenemende aantal boerderijen kunnen bundelen en inzetten in de toekomst.

Voor ons is het mooi en inspirerend om hier onderdeel van te mogen zijn en dit allemaal te zien gebeuren.