Sinds het voorjaar van 2019 bestaat er naast Stichting Herenboeren Nederland, ook een Stichting Vrienden van Herenboeren. Deze stichting kenmerkt zich door haar ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is daardoor een fiscaal aantrekkelijke stichting om aan te doneren. Met de ontvangen gelden ondersteunt zij projecten die de Herenboerenbeweging in de breedste zin van het woord verder brengen. Sinds kort heeft de Stichting haar eigen website.

Nieuwsgierig? Zie dan VriendenVanHerenboeren.nl.