Op 3 maart 2020 heeft Stichting Herenboeren Groene Hart een principeverzoek bij de gemeente Kaag en Braassem ingediend om een herenboerderij te vestigen op een locatie aan de Vriezekoop 4 te Leimuiden.

​Op 21 april heeft de gemeente hier positief op geantwoord. Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet. Ook de provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst West Holland moeten nog hun instemming geven. Deze reacties worden binnen enkele weken verwacht.

Zodra er meer zekerheid is over de haalbaarheid van een herenboerderij op deze locatie zullen we meer bijzonderheden en foto’s op de website zetten en in de nieuwsbrief vermelden.

Voorlopig zijn we heel enthousiast en hard aan het werk om alles te regelen wat nodig is om deze optie te verwezenlijken.

*zie voor meer informatie over de te nemen stappen ons artikel: Ins en outs van zoektocht Herenboeren locatie