De wereldberoemde kunstenaar Steve Cutts maakte voor de Nicolaas G. Pierson Foundation een animatie, waarin hij niet alleen de oorzaken van het ontstaan van pandemieën in beeld brengt, maar ook laat zien welke dringende maatregelen nodig zijn om deze in de toekomst tegen te gaan.

Als deelgenoot van de Herenboeren beweging hopen wij ook ons steentje bij te kunnen dragen aan de vergroting van de biodiversiteit en bescherming van natuur en klimaat.