Het coronavirus legt de zwakten in ons voedsel- en landbouwsysteem bloot. Veel mensen in Nederland zoeken daarom naar lokaal geproduceerd voedsel. Dat is in veel plaatsen mogelijk. Maar alleen met een radicaal andere visie én beleid maken we daadwerkelijk de omslag naar een toekomstbestendig, gezond landbouw- en voedselsysteem. Nu en na de crisis.

In dit artikel van het Voedsel Anders netwerk, wordt o.a. de Herenboerenbeweging genoemd als lokaal voedselinitiatief die steeds meer te vinden zijn in heel Nederland.