Samen voor biodiversiteit

Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken.

In 2020 en 2021 reserveert het Deltaplan Biodiversiteitsherstel €200.000 per jaar voor het Innovatiefonds. Dit wordt gefinancierd uit een eenmalige bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.
De acht toegekende aanvragen uit de ronde van 2020 hebben op maandag 7 september persoonlijk bericht ontvangen, waaronder drie projecten uit Zuid-Holland.