Het gebruik van wormencompostthee kan het bodemleven verrijken. Daarom zijn 18 Wij.land boeren nu aan het experimenteren met het brouwen van compostthee en het uitrijden op het land of in de potstal. Zo willen ze er achter te komen hoe wormencompostthee de bodems bij deze boeren kan verbeteren. De eerste resultaten zijn veelbelovend.