Sinds de bekendmaking dat de vergunningen voor onze wellicht eerste Herenboerderij in Leimuiden rond zijn, gaat het als een lopend vuurtje. Het Leidsch Dagblad op 17 mei jl. een artikel gepubliceerd, waarin zij drie van onze intentiehouders uit Rijnsaterwoude geïnterviewd hebben over de op handen zijnde plannen. Uit het enthousiasme waarmee zij vertellen, zou je haast denken dat het al zeker is dat de Herenboerderij op deze locatie gaat landen. Er moeten echter nog veel stappen genomen en drempels overwonnen worden, voordat alle lichten op groen staan.