door Suzan van Tuinen

Op 28 april heb ik deel genomen aan de door Herenboeren Groene Hart georganiseerde online lezing over zeldzame huisdierrassen. De avond werd gepresenteerd door Nonja Remijn die werkzaam is bij de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH).

Ik heb deze online avond bijgewoond uit eigen interesse en omdat ik mij als lid van coöperatie Herenboeren Aan den Drecht heb aangemeld als vrijwilligster voor de groep Vee. Ik heb zelf een agrarische opleiding (HAS, dier -en veehouderij) gedaan en ben een groot dierenliefhebber (maar geen vegetariër), dus dit sluit er goed op aan.
Naast dat we (mijn partner en ik zijn samen lid) de nodige dieren thuis hebben, heb ik ook nog een (werk)paard dat gestald staat op een pensionstal (op een melkveebedrijf). Vanuit de paardenwereld was ik wel bekend met de SZH, want ik had een NL trekpaard (valt onder SZH) en bezit nu een Noriker paard.

Naast uitleg over de verschillende diersoorten en rassen die vallen onder de paraplu van SZH werd er ook toelichting gegeven rondom houderij en fokkerij. Tevens werd ingegaan op wat de waarde is van levend erfgoed en een uitleg gegeven over het project “Levend Erfgoed Loont”. Ook is er op dit moment een groot onderzoek (PPS) gestart naar fokdoelen en rundveerassen voor natuur inclusieve kringlooplandbouw.

De SZH heeft als aangesloten partners de fokcentra, educatieve centra en zeldzaamLEKKER centra.
Sinds 2020 is er een samenwerking ontstaan tussen Herenboeren Nederland en SZH. Vanuit het oogpunt dat de misschien wat minder gangbare (dubbeldoel) dierenrassen ook prima kunnen voldoen aan de vraag naar vlees en eieren op een Herenboerderij. Daarnaast kunnen deze dieren ook nog een stukje educatie bieden voor geïnteresseerden van de Herenboerderij.

Welke rassen runderen, varkens en kippen (en mogelijk nog wat andere dieren) voor de locatie in Leimuiden geschikt zijn, hangt uiteraard af van verschillende lokale factoren. Maar ook van ras specifieke eigenschappen en van wet -en regelgeving.

Het lijkt mij een toffe uitdaging om dit samen met de vrijwilligers van de groep Vee en de boer(en)/boerin(nen) verder uit te diepen en voorstellen aan te kunnen dragen. Uiteraard is er binnen Herenboeren Nederland, SZH en diverse andere instanties al een hoop kennis beschikbaar, waar we mogelijk een beroep op kunnen doen.

Ik zie uit naar de volgende Vee groep meeting!