Na lang wikken en wegen heeft het Team Activiteiten naar aanleiding van de nieuwe Corona maatregelen besloten om de workshop In Azijn en Olie die gepland stond voor 24 oktober te annuleren. Om de teleurstelling voor diegenen die zich hadden aangemeld te verzachten, is naar een alternatief gezocht.

Voor iedereen die daar belangstelling voor had is een tas klaar gemaakt met alle materialen die gebruikt zouden zijn tijdens de workshop. Daarbij was ook inbegrepen een stapsgewijze handleiding en achtergrondinformatie over conserveren in olie en azijn.
Er is dankbaar gebruik gemaakt van dit aanbod en deze week zijn de tassen met inhoud persoonlijk aan de voordeur afgeleverd, zodat men alles in huis heeft om zelf direct aan de slag te kunnen gaan.